Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Bygdevägen 20
186 94 Vallentuna
Sverige

banner.jpg

Våra tjänster

Efter mer än 28 framgångsrika år i olika chefspositioner har jag nu startat och driver mitt eget företag. Jag arbetar med konsultuppdrag inom företagsledning, förändringsarbete, strategisk försäljning, marknadsföring, med personal- och budgetansvar såväl i Sverige som internationellt.

I egenskap av entreprenör och expert på affärsutveckling coacha, kommunicera, delegera och entusiasmera samt att genomföra nulägesanalys för att finna förbättringsområden och att implementera dessa. 

Mitt företag, Anders Lindblad Consulting, är en liten dynamisk organisation med ett stort nätverk av handplockade experter från många affärsområden såsom strategi, budgetering, personalledning, organisationsutveckling, kommunikation samt försäljning och marknadsföring. Vi har därför möjlighet att acceptera uppdrag inom små, mellanstora och större företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor.
 

 

Vi hjälper dig med:

 • Affärsutveckling
 • Change Management
 • Interim Management
 • Förändringsarbete
 • Internationella förhandlingar
 • Rekrytering
 

Våra styrkor:

 • Personligt engagemang
 • Samarbetsförmåga
 • Resultatorienterade
 • Analytiska och noggranna
 • Sälj- och marknadsföringsexperter
 • Vi får saker att hända!